آموزشگاه مجازی کوک

دپارتمان آموزش کوک ، یکی از مهمترین شاخه های گروه رسانه و فناوری کوک ، با سیاست گذاری نشر حداکثری علم و فناوری در جهت فرهنگسازی فضای مجازی ، آموزشی متفاوت را برای شما به ارمغان خواهد آورد

1200 دانشجوی عضو سایت
700 ساعت ویدئو
72 دوره اموزشی